Aleksandar Antić

Aleksandar Antić

Aleksandar Antić

Rođen je 7. maja 1969. godine u Beogradu, po zanimanju je diplomirani ekonomista. Od aprila 2014. godine obavlja funkciju ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije.

U periodu od septembra 2013. do aprila 2014. godine bio je ministar saobraćaja u Vladi Republike Srbije. Ima dugogodišnje iskustvo u radu državne uprave, u rukovođenju velikim infrastrukturnim projektima i javnim komunalnim sistemima.

U periodu od 1992. do 2013. godine bio je odbornik u Skupštini Opštine Zvezdara u dva mandata i tri puta je biran za odbornika u Skupštini grada Beograda. Od 2004. do 2008. godine, obavljao je funkciju predsednika Odborničke grupe SPS u Skupštini Grada Beograda.

Funkciju predsednika Skupštine grada Beograda obavljao je u dva mandata, od decembra 2008. do maja 2012. i od juna 2012. do septembra 2013. godine kada je izabran za ministra u Vladi Republike Srbije.

Vršio je funkciju predsednika Skupštine privrednog društva „JAT tehnika ” od novembra 2008. do septembra 2013. godine i bio član Upravnog odbora JAT Airways-a od jula 2005. do novembra 2007. godine.

Na parlamentarnim izborima 2012. godine izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Kao narodni poslanik bio je član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Odbora za evropske integracije i član Parlamentarne delegacije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a. Od septembra 2013. godine, kada je izabran za ministra saobraćaja, obavljao funkciju predsednika Upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Odlukom Vlade Republike Srbije imenovan je za nacionalnog koordinatora Republike Srbije u mehanizmu saradnje NR Kine i Centralne i Istočne Evrope (CIEZ). Marta 2015. godine Zaključkom Vlade Republike Srbije imenovan je za predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju. Član je Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom.

Član je Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

Visoki je funkcioner SPS-a.

Odlikovan je Ordenom Svetog Serafima Drugog stepena od strane Ruskog Patrijarha Kirila.

Ima sina Andreja.

Govori engleski jezik.

Ovlašćenja

Rukovodi ministarstvom. Ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva. Odgovoran je Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva.