Aleksandar Jakovljević

Aleksandar Jakovljević

Aleksandar Jakovljević

Rođen 11. januara 1972. godine u Beogradu. Diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine na poziciji direktora za strategiju u JP Elektroprivreda Srbije, gde je trenutno zadužen za strateška pitanja, poslovno planiranje i regulatorne odnose.

Koordinator, inicijator ili član tima za pripremu strateških dokumenata JP Elektroprivreda Srbije, kao i ključnih investicionih i korporativnih projekata u kompaniji, uključujući i finansijsku konsolidaciju koja se realizuje u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Učestvovao je u pripremi strateških dokumenata Republike Srbije u oblasti energetike – Strategije razvoja energetike, kao i Programa ostvarivanja strategije. Aktivno je učestvovao kao podrška delegaciji Republike Srbije u okviru aktivnosti u Energetskoj zajednici, pre svega u toku pregovora u vezi sa primenom direktiva koje se odnose na rad termoenergetskih postrojenja.

Član je delegacije Republike Srbije za bilateralni skrining za poglavlje 15 – Energetika i poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u procesu priključenja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Učesnik i govornik na većem broju konferencija u zemlji i inostranstvu.