Aleksandar Macura

Aleksandar Macura

Aleksandar Macura

Aleksandar Macura je diplomirao elektrotehniku na Beogradskom Univerzitetu. Posle diplomiranja obrazovao se i u oblastima prava i ekonomije.

Aleksandar ima više od 15 godina iskustva u istraživanjima, analizama, pripremama projekata i programa kao i podršci za osmišljavanje javnih i poslovnih politika u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i borbe protiv energetskog siromaštva.

Aleksandar veruje da nijedna žena i nijedan muškarac nikada ne smeju da budu primorani da biraju između grejanja i disanja ili između grejanja i obroka.