Dr Željko Ratković dipl. inž. maš.

Dr Željko Ratković dipl. inž. maš.

Dr Željko Ratković dipl. inž. maš.

Željko Ratković je direktor „Direkcije za investicije“ Elektroprivrede Republike Srpske. Njegov rad se sada fokusira na praćenje realizacija investicija iz oblasti elektroenergeike i na, istraživanju i iskorištenju energetskog potencija Republike Srpske.

Napisao je više desetina radova iz oblasti elektroenergetike koje su izlagani na stručnim konferencijama i knjigu pod nazivom „Perspectives of Hydroelectric Power Generation in Republika Srpska“ koja je izdata 2016. godine od strane izdavačke kuće „LAMBERT Academic Publishing“ iz Njemačke.

Željko Ratković je diplomirao na mašinskom fakultetu, a doktorirao je iz oblasti hidroenergetike na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.