DRAGAN ŠAGOVNOVIĆ

DRAGAN ŠAGOVNOVIĆ

DRAGAN ŠAGOVNOVIĆ

Dragan Šagovnović je generalni direktor i jedan od dva najveća akcionara Ekonomskog instituta u Beogradu, koji ravnopravno imaju 95% akcija, dok je preostalih 5% u vlasništvu malih akcionara (zaposlenih i bivših zaposlenih).

Ekonomski institut je najveća srpska savetodavna kuća i akreditovani istraživačko razvojni institut, koji je 2017. godine obeležio jubilej – 70 godina postojanja. Privatizovan je 1991. godine i danas posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo. Dragan Šagovnović je zaposlen u Ekonomskom institutu 22 godine, tokom kojih je bio na svim pozicijama (istraživač pripravnik, istraživač, direktora centra za konsalting, izvršni direktor, vršioc dužnosti direktora, predsednik Skupštine akcionara i generalni direktor).

Pored angažmana u Institutu, član je Nadzornog odbora kompanije Silbo, jednog od regionalnih lidera u distribuciji prehrambenih proizvoda. Takođe, član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije, Srpske asocijacije menadžera, Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“ i redakcijskog saveta naučnog časopisa Известия Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta. Počasni je konzul Gruzije u Srbiji.

Objavio je više stručnih radova i aktivno učestvovao u radu domaćih i međunarodnih konferencija.

Rođen je u Zemunu, 13.12.1972. godine, gde je završio osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju. Redovne i poslediplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu državnog Univerziteta u Beogradu.

Nikada nije bio član ni jedne političke partije.

Nikada nije bio zaposlen u preduzeću u društvenoj ili državnoj svojini i javnoj upravi.