Dušan Bajatović

Dušan Bajatović

Dušan Bajatović

Dušan Bajatović je rođen 29. novembra 1967. godine u Ravnom Selu, Opština Vrbas. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu a posle 9. i 10. razreda upisuje i završava srednju elektrotehničku školu. Po obrazovanju je elektro inženjer i diplomirani ekonomista.

Više puta biran je na dužnosti u državnim organima: poslanik i šef odborničke grupe u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodne Skupštine Republike Srbije, kao i u Skupštini AP Vojvodine. Takođe, Bajatović je bio i potpredsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, član Izvršnog odbora regionalne Privredne Komore u Novom Sadu kao i generalni sekretar Omladinskog saveza Srbije i član Saveta univerziteta. U njegovoj radnoj biografiji stoji i to da je bio osnivač, vlasnik i direktor Televizije Most.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 23. oktobra 2009. godine, imenovala je za generalnog direktora Javnog preduzeća Srbijagas.

Dušan Bajatović je kao generalni direktor JP Srbijagas odgovoran za sprovođenje Međudržavnog sporazuma u oblasti nafte i gasa potpisanog sa Ruskom Federacijom. Po tom osnovu aktivno je učestovao u realizaciji projekata PSG Banatski Dvor, Južni tok, Sogaz kao i upravljanjem kompanijama koje su po osnovu Odluka Vlade Republike Srbije postale deo Srbijagas grupe od kojih su najznačajnije MSK, Azotara, Agroživ, Informatika i Srpska Fabrika Stakla Paraćin.

Dušan Bajatović pored funkcije generalnog direktora JP Srbijagas po funkciji obavlja i sledeće dužnosti: Predsednik Nadzornog odbora PSG Banatski Dvor, Predsednik Nadzornog odbora osiguravajuće kuće Sogaz, Zamenik predsednika Nadzornog odbora Jugorosgaz, Zamenik Predsednika Upravnog odbora kompanije South Stream Serbia AG Zug kao i ko direktor u kompaniji Južni tok d.o.o. Novi Sad.

Za vreme obavljanja ovih funkcija izgrađeno je prvo skladište gasa u Republici Srbiji na koje se čekalo gotovo 30 godina. Skladište je kapaciteta 450 miliona metara kubnih i zadovoljava osnovne potrebe Republike Srbije tokom zimskog perioda i u kriznim momentima. Osiguravajuća kuća je već u drugoj godini poslovanja ostvarila pozitivan finansijski rezultat što je jedinstven primer u finansijskom sektoru Republike Srbije. Po svojim finansijskim pokazateljima prevazišla je mnoge znatno veće kompanije koje posluju na ovom tržištu.

Pored ovih aktivnosti Dušan Bajatović je poslanik u Parlamentu Republike Srbije, u više saziva član a jedno vreme i predsednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove odnosno odbora za kontrolu službi bezbednosti kao i član Parlamentarne Skupštine NATO-a. Takođe je u aktuelnom sazivu član Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Član je više domaćih i međunarodnih organizacija od kojih je najznačajnija članstvo u Svetskom poslovnom kongresu i to kao člana predsedavajućeg komiteta. Dobitnik je više nagrada od kojih su najznačanije:

◦ Orden Svetog Cara Konstantina 2011. godine dobijenog od Patrijarha srpskog
◦ Diploma društva računovođa Novog Sada u 2011. godini
◦ Zlatni dinar Cara Dušana u 2011. godini od Kluba Privrednih novinara Srbije
◦ Junska nagrada Regionalne privredne komore Novi sad u 2016. godini
◦ Biznis Partner u 2016. godini za najbolju kompaniju jugoistočne Evrope u oblasti transporta, distribucije, skladištenja i trgovine prirodnim gasom
◦ Najmenadžer jugoistočne i srednje Evrope – Sarajevo 2011. godine
◦ Povelja Kapetan Miša Anastasijević – 2016. godine
◦ Zahvalnica BIA – za izuzetan doprinos i zalaganje u oblasti očuvanja bezbednosti 2015. godine
◦ Deloitte – TOP 500 u 2011. godini

Predsednik je sportskog društva Vojvodina u Novom Sadu.
Svoja primanja po osnovu članstva u Upravnim odborima donira u humanitarne svrhe.
Tečno govori govori ruski jezik i služi se engleskim jezikom.