Milan Zdravković

Milan Zdravković

Milan Zdravković

Milan Zdravković, diplomirani mašinski inženjer. Rođen je 1964. godine u Beogradu. Nakon završene Matematičke gimnazije, diplomu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vazduhoplovni odsek, stekao 1991. godine..Profesionalno iskustvo započeo tokom izrade diplomskog rada u Tehničkoj operativi Jugoslovenskog aerotransporta, zaključno sa početkom 1992.godine kada zasniva radni odnos u LOLA Institutu, u to vreme zvaničnom IBM centru kompetencije visokih tehnologija za Jugoistočnu Evropu. U periodu 1992 – 1998 godine angažovan je kao stručni saradnik na CIM sistemima (kompjuterom integrisana proizvodnja) u okviru čega je rukovodio više projekata primene složenih softverskih sistema projektovanja industrijskih elektromašinskih sistema.

U periodu 1998 – 2002 godine u LOLA Institutu nalazi se na poziciji direktora marketinga i rukovodioca projekata. U preduzeću NIS-Energogas, pravnom prethodniku Javnog preduzeća „Srbijagas“, radi od 2002. godine na mestu Rukovodioca Radne jedinice Razvoj, da bi osnivanjem JP SRBIJAGAS 2005.godine imenovan na mesto direktora Sektora Razvoj OD Beograd. Tom prilikom obavlja poslove pripreme, izrade planova i programa gasifikacije teritorijie Srbije, U periodu od 2014-2017 nalazi se na mestu pomoćnika generalnog direktora za ekonomiku. Od 2017 godine obavlja dužnost izvršnog direktora Operatora Distributivnog Sistema JP SRBIJAGAS.

Član je Međunarodne gasne unije (IGU) – programske radne grupe A – Održivi razvoj, gde je tokom svog višegodišnjeg angažovanja dobitnik nekoliko priznanja. Počasni je pridruženi član grčkog Instituta za energetiku jugoistočne Evrope (IENE). Rukovodilac je DVGW radne grupe RG6 – Projekat harmonizacije zakonske i tehničke regulative u gasnom sektoru jugoistočne Evrope. Član je više radnih grupa u okviru saradnje sa Sekretarijatom Energetske zajednice kao i institucijama Evropske komisije.
Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.
Oženjen je i ima dvoje dece.