Mirjana Filipović

Mirjana Filipović

Mirjana Filipović

Rođena je 1. marta 1978. godine u Valјevu. Diplomirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Titulu magistra je stekla 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa magistarskim radom „Perspektive razvoja Elektroprivrede Srbije u okviru energetske zajednice zemalјa jugoistočne Evrope“ .

Do 2005. godine je radila u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za trezor, Odelјenje za upravlјanje dugom.

Od 2005. do 2012. godine radila u JP „Elektroprivreda Srbije“ – Direkcija za ekonomsko finansijske poslove-Sektor za devizni platni promet kao i Direkciji za trgovinu električnom energijom.

U periodu od avgusta 2012. do februara 2013. godine obavlјala funkciju pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine i bila zadužena za Sektor elektroenergetike.

Od 2013. godine do maja 2014. godine radila je u JP „Elektromreža Srbije“, kao Direktor sektora za trezor.

Od maja 2014. godine obavlјa funkciju državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Govori engleski, služi se italijanskim jezikom.

Majka je jednog deteta.