Mr Maja Matejić, dipl. ing. maš.

Mr Maja Matejić, dipl. ing. maš.

Mr Maja Matejić, dipl. ing. maš.

Mr Maja Matejić od 2011. godine radi na poziciji Portfolio menadžera za oblast energetike u okviru Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Trenutno je menadžer dva velika projekta koje finansira Globalni fond za životu sredinu, a sprovodi UNDP u neposrednoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Takođe, zadužena je i za ostale aktivnosti kancelarije UNDP, koje se odnose na energetsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE). Maja Matejić ima 27 godina radnog iskustva, kako u oblasti inženjerskih delatnosti, tako i u oblasti upravljanja projektima.

Glavne oblasti njenog profesionalnog interesovanja i rada su politika u oblasti EE i OIE, energetski menadžment, informacioni sistemi za energetski menadžment, energetske revizije, kao i priprema i upravljanje investicionim projektima u oblasti EE i OIE.

Kao tehnički ekspert, godinama učestvuje u radnim grupama za pripremu različitih zakona, podzakonskih akata i standarda u navedenim oblastima. Pre dolaska u UNDP, radila je u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ) i u Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije na pozicijama tim lidera, odnosno menadžera projekata.

Pre toga radila je kao asistent u nastavi i istraživač na Katedri za motore Mašinskog fakulteta u Beogradu. Autor, odnosno koautor je nekoliko priručnika i knjiga, a takođe i velikog broja naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima.