PETAR ĐOKIĆ 

PETAR ĐOKIĆ 

PETAR ĐOKIĆ 

Rođen je 1961. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu.

Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sarajevu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je u Beogradu.

Radio je u organima unutrašnjih poslova u Brčkom, gdje je prije rata obavljao i značajne političke funkcije. Obavljao je dužnosti člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Brčko, a u više mandata je bio i odbornik Skupštine opštine Brčko.

Obavljao je važne dužnosti  u Komeserijatu za izbjeglice Republike Srpske. Bio je direktor i vlasnik privatnog trgovačkog preduzeća „Intermarket“ iz Brčkog i predsjednik Upravnog odbora Matičnog državnog preduzeća „UNIS“ iz Republike Srpske. U više mandata biran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.  Dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske u mandatima od 1997. do 2000. godine, a u više saziva Narodne skupštine obavljao je i dužnost predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost.

Dužnost ministra rada i boračko-invalidske zaštite obavljao je u mandatima posljednje dvije Vlade Republike Srpske. Dužnost ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske obavljao je od decembra 2014. godine do decembra 2018. godine, kada je imenovan za ministra energetike i rudarstva Republike Srpske.

Za svoj rad više puta je pohvaljivan i nagrađivan. Otac je jednog djeteta.