Prof. dr Miloš J. Banjac

Prof. dr Miloš J. Banjac

Prof. dr Miloš J. Banjac

Prof. dr Miloš J. Banjac, redovni je profesor na Katedri za termomehiku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beograd, gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu.

Od 2010 – 2012 i od 2014. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije, gde je zadužen za oblast energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, strateškog planiranja, uticaja energetskog sektora na klimatske promene i revitalizacije sistemima daljinskog grejanja.

Autor i koautor više od 100 naučnih radova i rukovodilac nekoliko nacionalnih naučnih i projekata tehnološkog razvoja, nacionalnih projekata u oblasti strateškog planiranja energetskog sektora, unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja OIE i direktor velikih nacionalnih infrastrukturnih projekta, posebno revitalizacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji.

Predstavnik Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvore energije u Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i predsedavajući Koordinacione grupe za obnovljive izvore energije, predstavnik Republike Srbije u Odbor za energiju i klimu u Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, predsedavajući Grupe eksperata za obnovljivih izvore energije UNECE Biroa.

Autor srpskog Zakona o energetskoj efikasnosti, jedan od autora srpskog Akcionog plana za obnovljive izvora energije i autor nekoliko zbirki zadataka i priručnika iz oblasti energetskog menadžmenta, termodinamike i prenošenja toplote i supstance i toplotnih pumpi. Recenzent međunarodnih naučnih časopisa: Energy and Buildings, KSCE Journal of Civil Engineering, Thermal Science i Energy Policy.