Temenuška Petkova

Temenuška Petkova

Temenuška Petkova

Temenuška Petkova je diplomirala na Univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju u Sofiji, Bugarska. Poseduje i MA diplomu iz računovodstva i kontrole. Gospođa Petkova je završila trening u oblasti interne revizije u javnom sektoru u Ministarstvu finansija Irske i Velike Britanije, kao i u oblasti državne finansijske inspekcije u Ministarstvu finansija Portugala.

Od 1992. do 2000. godine gospođa Petkova je bila na poziciji revizora i finansijskog eksperta u Metropoliten upravi državne finansijske kontrole. Njena profesionalna karijera nastavljena je u Agenciji za javnu finansijsku inspekciju kao državni interni revizor i šef odeljenja. Od 2007. godine je na poziciji direktorke Direktorata za organizaciju i sprovođenje inspekcijskih aktivnosti Agencije za javne finansijske inspekcije (PFIA). U periodu od 2010 do 2013. godine je bila direktorka Agencije za javne finansijske inspekcije.

Temenuška Petkova je privremeni zamenik ministra finansija u Vladi Republike Bugarske sa premijerom prof. Georgijem Bliznaškijem na čelu. Kao zamenik ministra finansija Temenuška Petkova je bila na čelu i Direktorata za oporezivanje i internu kontrolu u Ministarstvu finansija, Nacionalnoj agenciji za prihode, Nacionalnoj agenciji za carinske poslove, Agencije za javne finansijske inpekcije i Državne komisije za igre na sreću.

Ministarka energetike je bila od 07. 11. 2014. do 27. 01. 2017. godine.
Gospođa Petkova je izabrana kao član parlamenta ispred stranke “Građani za evropski razvoj Bugarske” 44. Narodne skupštine.
Reizabrana je na mesto ministarke energetike 4. maja 2017. godine od strane 44. Narodne skupštine.